אודות מרכנתיל

שירות לקוחות נגיש

הנגשת מידע כתוב (טפסים, מסמכים, עלוני מידע)

הנגשת מידע כתוב, נדרשת לרוב לאנשים כבדי ראייה ולאנשים עם לקות קוגניטיבית. בנק מרכנתיל, בסיוע המרכז להנגשת מידע בעמותת נגישות ישראל, מאפשר קבלת מידע כתוב בתצורה נגישה בהתאם לצרכי הלקוח ובתיאום מראש, לרבות: המרת המידע לקובץ שמע (mp3) או המרה לקובץ דיגיטלי או המרה לכתב ברייל. (mp3) או המרה לקובץ דיגיטלי או המרה לכתב ברייל.

תרגום לשפת הסימנים

בסיוע המכון לקידום אדם עם מוגבלות בשמיעה, בנק מרכנתיל מאפשר ללקוחות עם מוגבלות בשמיעה לקבל שירות תרגום לשפת הסימנים על ידי מתורגמן מקצועי בפגישה עם נציג הבנק. השירות יינתן עבור פגישות הכוללות מידע מורכב (כגון יעוץ משכנתא, יעוץ פנסיוני, פתיחת חשבון, מתן אשראי וכו') בתאום מראש. עבור שירות זה תתבקש הסכמת הלקוח לנוכחות צד שלישי בפגישה.

טלבנק מרכנתיל - מוקד שירות טלפוני בחיוג 3477*

  • מוקד השירות הטלפוני נותן מענה ללקוחות בנושאים שונים, בין היתר עזרה בתקלות טכניות, סיסמאות וכו'.
  • נתב השיחות של בטלבנק מרכנתיל הותאם לאנשים עם מוגבלות. המידע בנתב השיחות מוקלט בקצב איטי, בשפה פשוטה וללא מוסיקת רקע.

מתן שירות ללא המתנה בתור

שירות ללא המתנה בתור יינתן לאזרחים ותיקים ולנושאי תעודה של המוסד לביטוח לאומי או של האגף לשיקום במשרד הביטחון - בהן מצוין במפורש פטור מעמידה בתור.

הסתייעות במלווה אישי

לקוח עם מוגבלות זכאי לקבל שירות תוך הסתייעות במלווה מטעמו. בנק מרכנתיל יכבד רצונו של לקוח, המביע רצונו שאדם נוסף ישהה לצידו בעת קבלת מידע ו/או עיון במסמכים המתבצעים בסניף הבנק. במידה שמדובר בביצוע פעולות, שעל פי הוראות הדין ו/או נהלי הבנק צד שלישי אינו רשאי לבצע ללא ייפוי כוח חתום על ידי הלקוח, אזי במקרה זה, לקוח עם מוגבלות (בדומה ללקוח שאינו עם מוגבלות) יכול לבקש כי יבוצעו הפעולות על ידי המלווה, רק על פי ייפוי כוח מתאים.

חוויית שירות

לקוח עם מוגבלות זכאי לקבלת שירות תוך הסתייעות בחוויית שירות.

הסתייעות במלווה מטעם הבנק:

לבקשת לקוח עם מוגבלות, עובדי הסניף יסייעו לו בהתמצאות ובהגעה למקום הנדרש לו לשם קבלת השירות.

סיוע במילוי טפסים:

במידה ששירות מותנה במילוי טפסים, ולקוח עם מוגבלות מבקש סיוע במילויים, עובדי הסניף ישמחו לסייע לו, אולם מודגש כי אין הדבר כולל חתימה במקומו.

הודעה ללקוח כי הגיע תורו לקבלת שירות:

לבקשת לקוח עם מוגבלות, בעת שהגיע תורו לקבלת שירות, עובדי הסניף יידעו אותו ויסייעו בהפנייתו לעמדה המתאימה.

סיוע בהקראת מידע המופיע בשלט אלקטרוני (מסכי פלזמה):

לבקשת לקוח עם מוגבלות, עובדי הסניף יקריאו לו מידע הרלוונטי לשירות המופיע בשילוט האלקטרוני כמו במסכי פלזמה.

מנהל הנגישות

לשירותכם מונה בבנק "מנהל נגישות", מר מאיר שיש, אשר מתפקידו להוביל ולרכז את פעילות הנגישות בבנק, ולשמש כתובת לכל פנייה בנושא.  

ניתן לפנות למנהל הנגישות באמצעים הבאים: