אודות מרכנתיל

הסדרי נגישות מבנים

התאמות נגישות בנכסי הבנק

כל הסניפים בבנק מרכנתיל מונגשים לאנשים עם מוגבלות. התאמות נגישות אלו כוללת בין היתר, התאמות בריהוט, בשילוט, בדרכי גישה,בעמדות שירות והמתנה, התגברות על הפרשי גובה בין מפלסים, התאמות במכשירים לשימוש עצמי, חניות נכים, שירותי נכים ועוד. כמו כן, פועל הבנק מול גורמי חוץ (כגון רשויות מקומיות) כדי לוודא כי מבוצעות התאמות הנגישות הנדרשות בדרכי הגישה לסניפי מרכנתיל, בהקצאת חניות נכים ובהתאמת דרך נגישה מהרחוב עד לכניסה לסניף.

התקנת עזרים מסייעים בסניפים

בסניפי מרכנתיל שהונגשו קיימים עזרים מסייעים כגון:

 • מערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה- מכשיר עזר לשמיעה המשדר ישירות למכשיר שמיעה במצב T המערכת כוללת שפופרת להגברת עוצמת הקול, לשמיעה ישירה אל תוך האוזן ללא רעשי הרקע.
 • מערכת שמע דו כיוונית- בעמדת הכספר קיימת לעתים חציצה בין נותן השירות למקבל השירות. מערכת זו כוללת מיקרופון ורמקול בשני צדי המחיצה ומסייעת בהגברת עוצמת הקול דו כיוונית.
 • מערכת קריאה לסיוע (CALL HEAR)- מערכת קריאה לסיוע הותקנה בכניסה לסניף בעת לחיצה על לחצן הקריאה, נציג צוות השירות ייגש מיידית לסייע בכל נושא.

התאמות נגישות במכשירים לשימוש עצמי: 

 • כספומט –בוצעו התאמות גובה להנגשת המכשיר עבור כל לקוחותנו ונוספה אפשרות לקבלת הנחיות באמצעות שמע לפעולת משיכת שקלים חדשים בשפה העברית. המידע הקולי מושמע לאחר חיבור אוזניות פרטיות.
 • משוב – בוצעו התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות לרבות התאמות גובה להנגשת המכשיר עבור כל לקוחותנו.
 • עמדות ניהול תורים- בסניפים בהם קיימת מערכת ממוכנת לניהול תורים הותקנו מקלדות מישושיות, בוצע שימוש בצבעים בעלי ניגודיות ובחיבור אזניות ניתן לקבל את הוראות ההפעלה באמצעות מידע קולי. כמו כן גובה המכשיר מותאם לכל לקוחותנו.

הסדרי ההנגשה בסניפים:

כל סניפי מרכנתיל נגישים לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים בכל היבטי הנגישות לרבות:

 • גישה נוחה לסניף.
 • שירותי נכים בסניף
 • כספומט מותאם למוגבלי ניידות
 • כספומט מותאם לעיוורים ולקויי ראייה
 • דלפק שירות מותאם
 • עזרים ללקויי שמיעה