הלוואות ומשכנתאות

הלוואת גרייס

פירוט מסלול הלוואת גרייס במשכנתא

הלוואת גרייס גישור לתקופה ראשונית:

  • תשלומים חודשיים מוקטנים לתקופת זמן ראשונית מסה"כ תקופת ההלוואה.
  • ההחזר החודשי בתקופה זו יכלול את הריבית והפרשי ההצמדה על הריבית.
  • ביתרת התקופה תשולם ההלוואה באופן רגיל - קרן, ריבית והפרשי הצמדה.

הלוואת ''גרייס'' גישור: 

  • תשלומים חודשיים מוקטנים לאורך כל תקופת ההלוואה
  • ההחזר החודשי יכלול  תשלום ע"ח הריבית + הפרשי הצמדה על הריבית בלבד.
  • החזר קרן ההלוואה בתוספת הפרשי הצמדה בתום התקופה. (הלוואה זו ניתנת לתקופה מוגבלת בהתאם לקריטריונים הנהוגים בבנק).
  • בכדי לקבל אישור עקרוני מוקדם, צרו קשר עם מרכז המשכנתאות הקרוב, לרשימת מרכזי המשכנתאות לחצו כאן

​* אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל