הלוואות ומשכנתאות

משכנתא לזכאים

אילו מסמכים נדרשים להנפקת תעודת זכאות?

חסרי דירה:

  • תעודת זהות של המבקשים (לעולים - גם תעודת עולה).
  • תעודת נישואין או אישור הרשמה לנישואין.
  • אישור מאתר האישורים של צה"ל על משך שירות החובה בצה"ל. לאתר האישורים של צה"ל לחצו כאן
  • אישור אחת האגודות המוכרות על שרות בשירות לאומי.
  • פרטי ילדים עד גיל 21 הסמוכים על שולחן המבקשים (מתוך תעודת הזהות).
  • רשימת אחים ואחיות (המתגוררים במדינת ישראל) של כל אחד מהמבקשים (כולל שם פרטי, שם משפחה, שנת לידה, כתובת ומס' ת.ז. בן 9 ספרות).

לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז המשכנתאות הקרוב למקום מגוריכם, לרשימת מרכזי המשכנתאות במרכנתיל לחצו כאן.

מי זכאי למשכנתא?

הלוואות לזכאים ניתנות בהתאם להגדרות תוכניות הסיוע הממשלתיות ועפ"י תעודות זכאות המונפקות ע"י משרד הבינוי והשיכון.

איך מנפיקים תעודת זכאות?

נמצאתם מתאימים לזכאות?

  • תוכלו להגיש בקשה לתעודת זכאות באמצעות מרכנתיל ולברר את זכויותיכם, גם אם לא מצאתם עדיין דירה העומדת על הפרק.
  • תעודת זכאות בתוקף היא תנאי הכרחי לקבלת סיוע לדיור במסגרת תוכניות הסיוע הממשלתיות.
  • תעודת הזכאות תקפה למשך שנה מיום הנפקתה ועל כן כדאי להנפיק תעודת זכאות טרם הרכישה. 

​* אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.