הלוואות ומשכנתאות

הלוואת FIX - הלוואה לכל מטרה

אתה מחליט מה מטרת ההלוואה:

  • הלוואת חזרה ללימודים
  • הלוואה לחגים
  • הלוואה לנופשונים

אתה מחליט מה גובה ההלוואה:

  • 15,000  ש"ח ב- 64 תשלומים
  • 10,000 ש"ח ב- 39 תשלומים
  • 7,500   ש"ח ב- 28 תשלומים
  • 5,000   ש"ח ב- 18 תשלומים
     

ההחזר החודשי קבוע

299 שקלים בלבד.

הערות

* הבנק ראשי להפסיק את המבצע בכל זמן
* פרטים מלאים ומחייבים בסניפים
* בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין
* ההצעה בתוקף עד 31/12/2018

* אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל