19/07

הודעה ללקוחות - בט' באב, יום ראשון - 22.7.18, יהיו סניפי הבנק סגורים לקהל לפרטים נוספים

12/07

הודעה ללקוחות סניף ראמה לפרטים לחצו כאן